• Kommunale regnvandsbassiner

  Mølbak Landinspekører varetager alle aspekter af etableringen af regnvandsbassiner i kommunalt øjemed.

 • Opmåling

  Hovedparten af de opgaver en landinspektør udfører omfatter teknisk opmåling. Hvad enten det er i forbindelse med en matrikulær sag, hvor ejendomsgrænserne (skellene) skal fastlægges, eller som projekteringsgrundlag for ny bebyggelse med efterfølgende afsætning.

 • Skel og ejendomme

  Mølbak Landinspektører A/S udfører teknisk opmåling i alle former - både traditionelle opmålingsopgaver, men også opmålinger til 3d-volumenberegninger eller opmåling af kirkespir, opmåling af skole mv.

 • Ekspropriation

  Mølbak Landinspektører A/S har stor erfaring inden for ekspropriationsområdet og bistår flere af Sjællands kommuner ved ekspropriationer, ligesom Mølbak Landinspektører A/S var det tidligere Roskilde Amts faste landinspektør i forbindelse med ekspropriationer af vejanlæg mv.

 • Landinspektør rådgivning

  Hos Mølbak Landinspektører A/S er vi vant til et dagligt samspil med forskellige aktører på det byggeretlige og ejendomsretlige område, og vi har i den forbindelse et tæt samarbejde med eksterne rådgivere, som eksempelvis ingeniører, advokater, arkitekter og ejendomsmæglere.

 • Ejerlejlighedsopdeling

  Ved opdelingen bliver ejerlejligheden til en fast ejendom, der kan belånes og afhændes som andre faste ejendomme. Hvis du ønsker at overføre arealer mellem allerede opdelte ejerlejligheder, kan vi naturligvis også være behjælpelige med det.

 • Geografiske informations Systemer (GIS)

  GIS kan opfattes som en forenkling eller model af virkeligheden, hvor data stedbestemmes / koordineres.

 • Kommunale regnvands-
  bassiner

 • Opmåling

 • Skel og
  ejendomme

 • Ekspropriation
  og miljø

 • Få rådgivning
  fra din lokale landinspektør

 • Ejerlejligheds
  opdeling

 • Geografiske Informations Systemer (GIS)


Stillingsannonce

Vil du udvikle og vokse med os ? Vil du være med til at præge udviklingen i en virksomhed der vokser ? Vi søger kolleger til bl.a. areal og rettighedserhvervelse (A&R), Teknisk landmåling og GIS, Ejendomsudvikling og planlægning

Ændringer til Lov om landbrugsejendomme

Folketinget har d. 11. dec 2014 vedtaget en række ændringer til Lov om landbrugsejendomme (Landbrugsloven). Loven træder i kraft 1. januar 2015

 

 

 

 


Læs mere om Mølbak Landinspektører

Mølbak Landinspektører A/S

Hos Mølbak Landinspektører A/S omfatter vore forretningsområder landinspektør rådgivning i hele bygge- og anlægsfasen fra indledende fysisk planlægning til de traditionelle landinspektøropgaver som matrikulær sagsudarbejdelse, ekspropriation, teknisk opmåling og afsætning m.m.

Vi har derudover specialiseret os i og kan tilbyde faglig kompetent rådgivning inden for ejendomsretlig udvikling samt fysisk planlægning.

Vi har en solid erfaring i håndteringen af større og længerevarende byudviklings- og anlægsprojekter med stor kompleksitet. Vi er således vant til at kunne begå os i faglige miljøer med mange interessenter.

Læs mere om arealberegning, bebyggelsesprocent villa, bebyggelsesprocent parcelhus, bebyggelsesprocent ombygning, bebyggelsesprocent tilbygning, bebyggelsesprocent sommerhus, bebyggelsesprocent garage, bygge i skel, afstand til skel, skelregler, bygge hus, lokalplan planlægning, planloven, planlov, planloven i praksis, planloven vejledning, landzoner kommuneplan, kommuneplaners indhold, kommuneplan København, regnvandsbassin, regnvandsbassin dimensionering, regnvandsbassin vandløb, regnvandsbassin planlægning, landinspektør, landmålingstekniker, servitutter, ledningsdeklaration, tinglysning, ledningsejer registret, opmåling, spildevandsplan, lokalplan, ekspropriation, spildevandsanlæg, etablering af spildevandsanlæg, GIS analyse, GIS Kort, salg af landbrugsejendom, frasalg af jord, salg af jord, salg af skov, lokalplan høringsfase, råstofplan, skolebyggeri, gymnasiebyggeri, ulovlig udestue, opmåling af boligareal, matrikulær berigtigelse, jordfordeling, jordfordelingsloven, digital tinglysning, skelforretning, tinglysning af skøde, bekendtgørelse om skelforretning, landbrugsloven, landmåling, landmålingstekniker, landinspektør roskilde, landinspektør hellerup, matrikulær rådgivning, matrikulære opgaver, landinspektør Greve, Landinspektør Næstved, Landinspektør København, Lanindspektør Roskilde, nabo ret, hektarstøtte, bygningsafsætning, fastsættelse af skel, bebyggelsesprocent,

Østerbrogade 125 1. sal 2100 København Ø
Find os på Google+
Greveager 7, 2670 Greve
Find os på Google+
Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde
Find os på Google+
    Website by Flex Media